Protetyka

Leczenie protetyczne polega na trwałej i kosmetycznej odbudowie lub odtworzeniu brakujących zębów. Istnieje wiele możliwości leczenia , począwszy od uzupełnień ruchomych ( dających się wyciągnąć przez pacjenta) takich jak  protezy akrylowe lub szkieletowe, po uzupełnienia stałe( nie dające się wyciągnąć przez pacjenta, zacementowane na stałe) takie jak korony i mosty pełnoceramiczne. Na wizycie dobieramy odpowiednią dla każdego pacjenta metodę leczenia oraz przygotowujemy indywidualny plan leczenia wraz z kosztorysem.